Impresszum

Felelős szerkesztő:

Bartha Ildikó

 

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság:

Bartha Ildikó (szerkesztő)

Bordás Péter (szerkesztő)

Horváth M. Tamás (a Szerkesztőbizottság elnöke)

 

Kiadja:

DE Közszolgáltatási Kutatócsoport

Kiadásért felelős: Horváth M. Tamás, kutatócsoport-vezető

 

4028 Debrecen, Kassai út 26.
Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 400.
Tel/FAX: (52) 512-701/77119
E-mail: kozszolg.kut@law.unideb.hu
Blog oldal: kozjavak.hu 

 

 

Megjelenik negyedévente

ISSN 2498-7190

© 2018 MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport.

A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga fenntartva. A mű a szerzők írásbeli hozzájárulása nélkül részeiben sem reprodukálható. Idézni, szöveges tartalmat átvenni csak a forrásra való hivatkozással szabad.